MBC 대학가요제 - MBC 대학가요제 Golden Best [compilation] (1997) by MBC 대학가요제 (보컬) on maniadb.com

MBC 대학가요제
국내음악
MBC 대학가요제 Golden Best [compilation]
buy music at
aladin dream record music mate
RELEASE DATE: 1997-12-00 / 대한민국
DURATION: 71:47
# OF TRACKS: 19
ALBUM TYPE: 컴필레이션, studio
GENRE/STYLE:
ALSO KNOWN AS: -
INDEX: 1424

TRACKS

Disc 1
1.
작사:라원주 작곡:이응수
활주로
3:11
2.
작사:심수봉 작곡:심수봉
심수봉
3:30
3.
작사:김창훈 작곡:김창훈
샌드 페블즈
4:45
4.
작사:임지훈 작곡:박 철
조정희
3:24
5.
작사:김학래 작곡:김학래
김학래, 임철우
2:37
6.
작사:방희준 작곡:민병무
민경식 / 정연택 / 민병호
5:02
7.
작사:이범용 작곡:이범용
이범용, 한명훈
4:02
8.
작사:김상배 작곡:김상배
김한철
3:08
9.
작사:박혜수 작곡:김장수
김장수, 우순실
3:23
10.
작사:정오차 작곡:정오차
정오차
3:07
11.
작사:김휘원 작곡:김휘원
작품하나
3:43
12.
작사:유열 작곡:유열
유열
4:51
13.
작사:오은주 작곡:오주연
우순실
4:09
14.
작사:이정석 작곡:이정석
이정석
3:55
15.
작사:정인섭 작곡:정인섭
이유진
3:57
16.
작사:김광엽 작곡:김광엽
에밀레
2:26
17.
작사:김욱 작곡:김욱
노사연
3:19
18.
작사:권혁수 작곡:권혁수
뚜라미
3:53
19.
작사:김학래 작곡:김학래
노래사랑
5:25

RELEASES

CD 1997-12-00 wea (3984-21819-2)
CD 1997-12-00 SAMBOO MUSIC (SBKC-SC013, 8809020160303)
CD 1997-12-00 신촌뮤직 (SCCD-0038, 2008123000479)
CD 2000-12-00 신촌뮤직
CD 2007-05-10 Universal Music (DK-0514, 8808678305173)
CD 2016-09-30 윈드밀 이엔티 (8809447084671) 재발매

CREDITS

기타 그룹 : 장고웅
마스터링 엔지니어 : 고희정
기획사 : 신촌뮤직
마스터링 스튜디오 : 서울 스튜디오
믹싱 : Panda Studio
-------

Edit : 백영준
Support by Midiland & MIDI SOUND

REVIEW
Trackback :: http://www.maniadb.com/trackback/A129310

TALK

COPYRIGHT (c) 1995 ~ 2022 matia, crevasse, and xfactor's maniadb.com (contact : email)
artist: 281,459 | album: 582,008 | song: 5,463,032 | CC BY-NC-SA 2.0 KR
Page rendered in 0.0463 seconds
We donate for music : 한국대중음악상 | Paranoid Magazine | Jazzpeople Magazine | Jazzpeople Magazine | 홍대를 판교로! 커먼 키친 판교
We are sponsored by : YG Entertainment (2022~) | YWMobile (2022) | Bugs (2016~22) | Soribada (2012~16) | NCsoft (2008~12) | Smith&Mobile (2005~08) | KAIST (1995~20??)
But, many big companies still steal our efforts without permission.
About maniadb.com : Wikipedia | Interview @ Ksoundlab